Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Patronat:

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 

PROGRAM KONFERENCJI (wersja pdf)

DZIEŃ I - piątek, 26 października 201810:00-10:10

Otwarcie konferencji 
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

10:10-11:40

SESJA I

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

10:10-10:50

Zmiany radiologiczne w chorobach śródmiąższowych płuc

dr Iwona Bestry -  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10:50-11:10

Krwawienia do pęcherzyków płucnych

dr Dariusz Gawryluk - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11:10-11:30

Pomiędzy kaszlem a biegunką - meandry powiązań interdyscyplinarnych

dr Dariusz Gawryluk - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11:30-11:40

Dyskusja

11:40-12:00

Przerwa

12:00-13:30

SESJA II

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

12:00-12:20

IPF - długa droga od objawów do leczenia

dr n. med.  Katarzyna Lewandowska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

12:20-12:40

IPF - decyzje terapeutyczne w kontekście chorób współistniejących

dr n. med.  Katarzyna Lewandowska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Grant edukacyjny firmy Roche

12:40-13:00

Napadowa duszność - czy to tylko astma? 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski - Wojskowy Instytut Medyczny

13:00-13:20

Ciężkie zapalenie płuc? A może jednak coś innego...  

dr n. med.  Katarzyna Lewandowska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

13:20-13:30

Dyskusja

13:30-14:20

Przerwa/lunch

14:20-15:50

SESJA III 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

14:20-14:40

Nawracające zaostrzenia astmy - trudności diagnostyczne i terapeutyczne

prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan - Warszawski Uniwersytet Medyczny   

14:40-15:00

Brak kontroli astmy pomimo stosowania przewlekle wGKS/LABA nie zawsze wymaga intensyfikacji leczenia
prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan - Warszawski Uniwersytet Medyczny   

15:00-15:20

Jak terapia anty IL-5 wpływa na życie chorych z astmą ciężką? Mepolizumab w praktyce.

dr Bogna Buttler

Grant edukacyjny firmy GSK

15:20-15:40

Czy i kiedy warto stosować wGKS/LABA w astmie łagodnej i epizodycznej?  

dr hab. n. med. Wojciech Barg - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

15:40-15:50

Dyskusja

15:50-16:10

Przerwa

16:10-17:50

SESJA IV

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

16:10-16:30

Metabolomika jako nowe narzędzie diagnostyczne w raku płuca
dr hab. n. med. Wojciech Barg - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

16:30-16:50

Nowoczesna terapia raka płuca - czym dysponujemy w Polsce?

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

16:50-17:10

Kiedy zlecać badania molekularne - praktyczny algorytm diagnostyczny
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

17:10-17:30

Pembrolizumab w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

dr Paweł Badurak - Centrum Onkologii w Warszawie
Grant edukacyjny firmy MSD

17:30-17:45

Chory na raka płuca leczony pembrolizumabem - prezentacja przypadku

dr Emil Wojda - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

17:45-18:05

Chory na raka płuca leczony osimertynibem

dr Emil Wojda - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

18:05-18:20

Dyskusja

18:20

Zakończenie I dnia konferencji 

 

DZIEŃ II - sobota, 27 października 201809:00-11:10

SESJA V

Przewodniczący: dr hab. n. med. Robert Pływaczewski 

 

09:00-09:20

Ciężkie zapalenie płuc z sepsą u młodego mężczyzny
dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. nadzw. IGiChP - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

09:20-09:40

Zastosowanie NWM u chorej z rdzeniowym zanikiem mięśni

dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. nadzw. IGiChP - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

09:40-10:00

Obiektywizacja duszności

prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal - Szpital MSWiA w Warszawie

 

10:00-10:20

Duszność z niedoborem tlenu

dr. n. med. Katarzyna Przybyłowska - Szpital MSWiA w Warszawie

 

10:20-10:40

Postępowanie w rozstrzeniach oskrzeli

prof. dr hab. n. med.  Paweł Śliwiński - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

10:40-11:00

Wątpliwości w leczeniu podtrzymującym POChP: LABA/LAMA czy wGKS/LABA? 

prof. dr hab. n. med.  Paweł Śliwiński - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Grant edukacyjny firmy Novartis

 

11:00-11:10

Dyskusja

 

11:10-11:30

Przerwa 

 

11:30-13:00

SESJA VI

Przewodnicząca: dr n. med. Elżbieta Puścińska

 

11:30-11:50

Prewencja i leczenie zaostrzeń POChP

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

11:50-12:10

Terapia trójlekowa w POChP - dla kogo i kiedy?     

dr Adam Szuścik  

Grant edukacyjny firmy GSK 

 

12:10-12:30

Diagnostyka cienia okrągłego u młodej kobiety

dr n. med. Elżbieta Puścińska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 

 

12:30-12:50

Kiedy sarkoidoza nie jest sarkoidozą? 

dr n. med. Izabela Toczyska - Wojskowy Instytut Medyczny 

 

12:50-13:00

Dyskusja

 

13:00-14:00

Przerwa/lunch 

 

14:00-15:30

Sesja VII

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska

 

14:00-14:20

Co zrobić wobec nieskuteczności prednizonu w leczeniu sarkoidozy płuc? 
dr n. med. Elżbieta Puścińska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

14:20-14:40

Przewlekłe eozynofilowe zapalenie płuc 

dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

14:40-15:00

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna

dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

15:00-15:20

Podstawy rozpoznawania EGPA - prezentacja przypadków

dr n. med. Justyna Fijołek - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

15:20-15:30

Dyskusja

15:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI i ROZDANIE CERTYFIKATÓW

W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia promocyjne firm

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40