Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

 

Patronat:

II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek, 26 października 201810:00-10:10

OTWARCIE KONFERENCJI 
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

10:10-12:05

SESJA I

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

10:10-10:50

Różnicowanie chorób śródmiąższowych płuc w badaniach radiologicznych.  

dr Iwona Bestry -  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10:50-11:10

Krwawienia do pęcherzyków płucnych.  

dr Dariusz Gawryluk - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11:10-11:30

Pomiędzy kaszlem a biegunką, meandry powiązań interdyscyplinarnych

dr Dariusz Gawryluk - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11:30-11:50

Działania niepożądane leczenia przeciwfibrotycznego - co robić?   

dr n. med.  Katarzyna Lewandowska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11:50-12:00

Dyskusja

12:00-12:20

Przerwa

12:20-13:30

SESJA II

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

12:20-12:40

Grant edukacyjny 

12:40-13:00

Zaostrzenie samoistnego włóknienia płuc

dr n. med.  Katarzyna Lewandowska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

13:00-13:20

Grant edukacyjny 

13:20-13:30

Dyskusja

13:30-14:20

Przerwa/lunch

14:20-16:30

SESJA III 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

14:20-14:40

Fenotypy astmy i ich leczenie. 

prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan - Warszawski Uniwersytet Medyczny   

14:40-15:00

Astma ciężka 
prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan - Warszawski Uniwersytet Medyczny   

15:00-15:20

Grant edukacyjny

15:20-15:40

Napadowa duszność - czy to tylko astma?

 prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski - Wojskowy Instytut Medyczny

15:40-16:00

Wątpliwości w leczeniu podtrzymującym POChP: LABA/LAMA czy wGKS/LABA? 
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

16:00-16:20

Nieoczekiwany efekt leczenia biologicznego astmy

dr hab. n. med. Wojciech Barg - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

16:20-16:30

Dyskusja

16:30-16:50

Przerwa

16:50-18:00

SESJA IV

Przewodniczący: dr hab. n. med. Wojciech Barg

16:50-17:10

Doraźne i okresowe stosowanie wGKS w astmie: kiedy jest to możliwe, a kiedy niebezpieczne?
dr hab. n. med. Wojciech Barg - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

17:10-17:30

Chory na POChP z klinicznymi cechami astmy

prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk - Śląski Uniwersytet Medyczny

17:30-17:50

Chory na POChP z wywiadem kardiologicznym skierowany do pneumonologa z powodu silnej duszności
prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk - Śląski Uniwersytet Medyczny

17:50-18:00

Dyskusja

18:00

Zakończenie I dnia konferencji 

 

DZIEŃ II - sobota, 27 października 201809:00-11:05

SESJA V

Przewodniczący: dr hab. n. med. Robert Pływaczewski 

09:00-09:20

Niewydolność oddychania u chorego z otyłością olbrzymią
dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. nadzw. IGiChP - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

09:20-09:40

Astma - temat do potwierdzenia

prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal - Szpital MSWiA

09:40-10:00

Grant edukacyjny 

10:00-10:20

POChP - temat do potwierdzenia 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal - Szpital MSWiA

10:20-10:40

Grant edukacyjny 

10:40-11:00

Alergiczna aspergilloza oskrzelowo-płucna

dr n. med. Elżbieta Puścińska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11:00-11:20

Przerwa 

11:20-13:20

SESJA VI

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

11:20-11:40

Diagnostyka molekularna raka płuca

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11:40-12:00

Grant edukacyjny

12:00-12:20

Terapia ukierunkowana molekularnie w raku płuca

dr Emil Wojda - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 

12:20-12:40

Chory na raka płuca leczony immunoterapią

dr n. med. Maciej Bryl - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  

12:40-13:00

 

Późne wykrycie mukowiscydozy
dr Wojciech Skorupa - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 

13:00-13:20

Grant edukacyjny

13:20-14:10

Przerwa/lunch 

14:10-

Sesja VII

Przewodnicząca: dr n. med. Elżbieta Puścińska

14:10-14:30

Prewencja i leczenie zaostrzeń POChP
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

14:30-14:50

Postępowanie w rozstrzeniach oskrzeli

prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

14:50-15:10

Leczenie przeciwzapalne czy przeciwarytmiczne w sarkoidozie serca?

dr n. med. Elżbieta Puścińska - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

15:10-15:30

Kiedy sarkoidoza nie jest sarkoidozą? 

dr n. med. Izabela Toczyska - Wojskowy Instytut Medyczny 

15:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI i ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

W trakcie konferencji przewidziano wstąpienia promocyjne firm

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40