Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Patronat:
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Miejsce Konferencji:
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Centrum Konferencyjne
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa


PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek


10:30-10:40
OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
10:40-12:45
SESJA I Astma
10:40-11:00 Wykład wprowadzający:
Leki biologiczne w terapii astmy
11:00-11:10 Dyskusja
11:10-11:25 Chory z ciężką alergiczną astmą częściowo kontrolowaną pomimo leczenia steroidami doustnymi
11:25-11:30 Dyskusja
11:30-11:45 Grant edukacyjny
11:45-12:00 Astma ciężka niealergiczna o późnym początku leczona steroidami doustnymi
12:00-12:05 Dyskusja
12:05-12:20 40-letni chory z astmą i alergią wziewną wieloważną - przebieg i bezpieczeństwo immunoterapii
12:20-12.25 Dyskusja
12:25-12:40 Astma u chorej z nadwrażliwością na NLPZ i polipami nosa
12:40-12.45 Dyskusja
12:45-13:05 Przerwa
13:05-15:10
SESJA II POChP
13:05-13:25 Wykład wprowadzający:
"Precision medicine" w leczeniu POChP - czy to możliwe?
13:25-13:35 Dyskusja
13:35-13:50 Chory na POChP z klinicznymi cechami astmy
13:50-13:55 Dyskusja
13:55-14:10 Grant edukacyjny
14:10-14:25 Leczenie rozstrzeni oskrzeli u chorego na POChP
14:25-14:30 Dyskusja
14:30-14:45 Chory na POChP, z zespołem serca płucnego, nadciśnieniem tętniczym i otyłością hospitalizowany w celu leczenia całkowitej niewydolności oddychania
14:45-14:50 Dyskusja
14:50-15:05 Chory na POChP z 3 zaostrzeniami choroby w ostatnim roku wymagającymi leczenia antybiotykami
15:05-15:10 Dyskusja
15:10-15:45 Przerwa - lunch
15:45-17:45
SESJA III Choroby śródmiąższowe płuc
15:45-16:05 Wykład wprowadzający:
Różnicowanie zmian śródmiąższowych w płucach u chorych leczonych preparatami biologicznymi
16:05-16:15 Dyskusja
16:15-16:30 Rola przeprowadzenia standardowego leczenia w ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń dla rokowania i możliwości leczenia biologicznego
16:30-16:35 Dyskusja
16:35-16:50 Rozpoznawanie chorób przebiegających z eozynofilią
16:50-16:55 Dyskusja
16:55-17:00 Zaburzenia rytmu serca u chorego na sarkoidozę płuc
17:00-17:05 Dyskusja
17:05-17:20 Pochopne rozpoznawanie zapalenia naczyń
17:20-17:25 Dyskusja
DZIEŃ II - sobota


09:00-11:05
SESJA IV Rzadkie choroby płuc
09:00-09:20 Wykład wprowadzający:
Zmiany płucne pierwszym symptomem choroby tkanki łącznej
09:20-09:30 Dyskusja
09:30-09:45 Histiocytoza z komórek Langerhansa oraz inne choroby odtytoniowe
09:45-09:50 Dyskusja
09:50-10:05 Grant edukacyjny
10:05-10:20 Limfangioleiomiomatoza sporadyczna i w przebiegu stwardnienia guzowatego
10:20-10:25 Dyskusja
10:25-10:40 Cienie okrągłe w płucach: rzadkie choroby nowotworowe i zmiany infekcyjne
10:40-10:45 Dyskusja
10:45-11:00 Naciek z powietrznym bronchogramem: organizujące się zapalenie płuc, przewlekłe eozynofilowe zapalenie płuc, rak gruczołowy płuca i chłoniak typu MALT
11:00-11:05 Dyskusja
11:05-11:25 Przerwa
11:25-13:30
SESJA V Rak płuca i zaburzenia oddychania podczas snu
11:25-11:45 Wykład wprowadzający
Postępy w immunoterapii raka płuca
11:45-11:55 Dyskusja
11:55-12:10 Rak płuca u osób starszych/rak płuca jako choroba przewlekła
12:10-12:15 Dyskusja
12:15-12:30 Grant edukacyjny
12:30-12:45 Wskazania do terapii celowanej w raku płuca
12:45-12:50 Dyskusja
12:50-13:05 Chora 25-letnia hospitalizowana w celu diagnostyki duszności wysiłkowej
13:05-13:10 Dyskusja
13:10-13:25 Chory ze współistnieniem obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego oraz nadciśnieniem tętniczym i pierwotnym hiperaldosteronizmem w przebiegu gruczolaka nadnercza przyjęty w celu leczenia aparatem CPAP
13:25-13:30 Dyskusja
13:30-14:05 Lunch
14:05 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, ROZDANIE CERTYFIKATÓW
Planowani wykładowcy:
 • Dr Elżbieta Radzikowska
 • Dr Elżbieta Puścińska
 • Prof. Robert Pływaczewski
 • Prof. Paweł Krawczyk
 • Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
 • Prof. Jan Kuś
 • Dr Marzena Mierzejewska
 • Prof. Adam Barczyk
 •    www.medius.com.pl
  tel. 22 642 09 40