Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Patronat:
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (17kB)
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Miejsce Konferencji:
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Centrum Konferencyjne
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa


PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek


10:30-10:40

OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

10:40-12:30

SESJA I Choroby śródmiąższowe płuc

10:40-11:00

Wykład wprowadzający:
Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc (COP) vs organizujące się zapalenie płuc (OP) w przebiegu chorób tkanki łącznej
dr n. med. Elżbieta Radzikowska

11:00-11:10

Dyskusja

11:10-11:25

Przypadek 1:
Leczenie zaburzeń rytmu serca u chorego na sarkoidozę płuc
dr n. med. Elżbieta Puścińska

11:25-11:30

Dyskusja

11:30-11:45

Przypadek 2:
Krwisty płyn w jamie opłucnowej
dr n. med. Elżbieta Radzikowska

11:45-11:50

Dyskusja

11:50-12:05

Przypadek 3:
Przewlekły kaszel leczony steroidami  
dr n. med. Elżbieta Puścińska  

12:05-12:10

Dyskusja

12:10-12:25

Przypadek 4:
Gruźlica i mykobakteriozy jako powikłania współczesnych terapii
dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła, prof. nadzw. IGiChP  

12:25-12:30

Dyskusja

12:30-12:50

Przerwa

12:50-15:10

SESJA II POChP

12:50-13:10

Wykład wprowadzający:
"Precision medicine" w leczeniu POChP - fikcja czy konieczność?

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

13:10-13:20

Dyskusja

13:20-13:35

Przypadek 1:
Chory na POChP z klinicznymi cechami astmy
dr hab. n. med. Adam Barczyk

13:35-13:40

Dyskusja

13:40-13:55

Czy możemy uprościć podejście do leczenia wziewnego POChP w porównaniu z wytycznymi GOLD?
dr Robert Dewor ,
Manager Działu Medycznego

grant edukacyjny firmy GlaxoSmithKline  

13:55-14:10

Przypadek 2:
Chory na POChP z zespołem serca płucnego, nadciśnieniem tętniczym i otyłością hospitalizowany w celu leczenia całkowitej niewydolności oddychania
dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. nadzw. IGiChP

14:10-14:15

Dyskusja

14:15-14:30

Przypadek 3:
Chory na POChP z wywiadem kardiologicznym skierowany do pneumonologa z powodu silnej duszności
dr hab. n. med. Adam Barczyk

14:30-14:35

Dyskusja

14:35-14:50

Znaczenie tiotropium w zapobieganiu zaostrzeniom POChP - nowe otwarcie 
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
Srivasso - innowacyjne rozwiązanie
Małgorzata Gotowała, Kierownik Produktu
grant edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim

14:50-15:05

Przypadek 4:
LABA + LAMA vs LABA/LAMA w leczeniu POChP 
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

15:05-15:10

Dyskusja

15:10-15:45

Przerwa - lunch

15:45-17:50

SESJA III Rak płuca

15:45-16:05

Wykład wprowadzający:
Immunoterapia raka płuca
dr n. med. Maciej Bryl

16:05-16:15

Dyskusja

16:15-16:30

Przypadek 1:
Chory na raka płuca leczony immunoterapią
dr n. med. Maciej Bryl

16:30-16:35

Dyskusja

16:35-16:50

Grant edukacyjny

16:50-17:05

 

Przypadek 2:
Diagnostyka molekularna raka płuca - kluczowa rola klinicysty
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko  

17:05-17:10

Dyskusja

17:10-17:25

Przypadek 3:
Terapia ukierunkowana molekularnie w raku płuca
dr Emil Wojda

17:25-17:30

Dyskusja

17:30-17:45

Przypadek 4:
Rak płuca w badaniach radiologicznych  
dr n. med. Lucyna Opoka

17:45-17:50

Dyskusja


DZIEŃ I - piątek


09:00-11:20

SESJA IV Astma

09:00-09:20

Wykład wprowadzający:
Leczenie biologiczne w terapii astmy
dr n. med. Rafał Dobek  

09:20-09:30

Dyskusja

09:30-09:45

Przypadek 1:
Chory z anafilaksją
dr n. med. Łukasz Błażowski  

09:45-09:50

Dyskusja

09:50-10:05

Bezpieczeństwo formoterolu u chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi
dr hab. n. med. Filip Szymański
grant edukacyjny firmy Adamed

10:05-10:20

Przypadek 2:
Ciężka astma alergiczna częściowo kontrolowana pomimo leczenia steroidami doustnymi
dr n. med. Rafał Dobek  

10:20-10:25

Dyskusja

10:25-10:40

Przypadek 3:
Alergia, astma i choroby płuc
dr n. med. Justyna Mierzejewska  

10:40-10:45

10:45-11:00

Dyskusja

tytuł tba
tba
grant edukacyjny firmy AstraZeneca

11:00-11:15

Przypadek 4:
Chory z uczuleniem poliwalentnym na alergeny inhalacyjne
dr n. med. Łukasz Błażowski

11:15-11:20

Dyskusja

11:20-11:40

Przerwa

11:40-13:45

SESJA V Zakażenia układu oddechowego

11:40-12:00

Wykład wprowadzający
Testy IGRA w diagnostyce zakażenia prątkiem gruźlicy
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

12:00-12:10

Dyskusja

12:10-12:25

Przypadek 1:
Zaostrzenie w przebiegu mukowiscydozy
dr Wojciech Skorupa

12:25-12:30

Dyskusja

12:30-12:45

 

Przypadek 2:
Chory na gruźlicę wielolekooporną
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć  

12:45-12:50

Dyskusja

12:50-13:05

 

13:05-13:20

Grant edukacyjny

 

Przypadek 3:
Chora z lewostronnym zapaleniem płuc i opłucnej
dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. nadzw. IGiChP

13:20-13:25

Dyskusja

13:25-13:40

Przypadek 4:
Infekcja wikłająca śródmiąższowe choroby płuc 
dr n. med. Adam Nowiński  

13:40-13:45

Dyskusja

13:45-14:30

Lunch

14:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI i ROZDANIE CERTYFIKATÓW

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40