Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Patronat:
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (17kB)
II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Miejsce Konferencji:
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Centrum Konferencyjne
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa


PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek


10:30-10:40

OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

10:40-12:45

SESJA I Choroby śródmiąższowe płuc

10:40-11:00

Wykład wprowadzający:
Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc (COP) vs organizujące się zapalenie płuc (OP) w przebiegu chorób tkanki łącznej
dr n. med. Elżbieta Radzikowska

11:00-11:10

Dyskusja

11:10-11:25

Przypadek 1:
Leczenie zaburzeń rytmu serca u chorego na sarkoidozę płuc
dr n. med. Elżbieta Puścińska

11:25-11:30

Dyskusja

11:30-11:45

Bezpieczeństwo formoterolu u chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi
dr hab. n. med. Filip Szymański ,

grant edukacyjny firmy Adamed  

11:45-12:00

Przypadek 2:
Krwisty płyn w jamie opłucnowej
dr n. med. Elżbieta Radzikowska

12:00-12:05

Dyskusja

12:05-12:20

Przypadek 3:
Przewlekły kaszel leczony steroidami  
dr n. med. Elżbieta Puścińska  

12:20-12:25

Dyskusja

12:25-12:40

Przypadek 4:
Gruźlica i mykobakteriozy jako powikłania współczesnych terapii
dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła, prof. nadzw. IGiChP  

12:40-12:45

Dyskusja

12:45-13:05

Przerwa

13:05:15:40

SESJA II POChP

13:05-13:25

Wykład wprowadzający:
"Precision medicine" w leczeniu POChP - fikcja czy konieczność?

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

13:25-13:35

Dyskusja

13:35-13:50

Przypadek 1:
Chory na POChP z klinicznymi cechami astmy
dr hab. n. med. Adam Barczyk

13:50-13:55

Dyskusja

13:55-14:10

Czy możemy uprościć podejście do leczenia wziewnego POChP w porównaniu z wytycznymi GOLD?
dr Robert Dewor ,
Manager Działu Medycznego

grant edukacyjny firmy GlaxoSmithKline  

14:10-14:25

Przypadek 2:
Chory na POChP z zespołem serca płucnego, nadciśnieniem tętniczym i otyłością hospitalizowany w celu leczenia całkowitej niewydolności oddychania
dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. nadzw. IGiChP

14:25-14:30

Dyskusja

14:30-14:45

Przypadek 3:
Chory na POChP z wywiadem kardiologicznym skierowany do pneumonologa z powodu silnej duszności
dr hab. n. med. Adam Barczyk

14:45-14:50

Dyskusja

14:50-15:05

Znaczenie tiotropium w zapobieganiu zaostrzeniom POChP - nowe otwarcie 
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
Srivasso - innowacyjne rozwiązanie
Małgorzata Gotowała, Kierownik Produktu
grant edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim

15:05-15:20

Przypadek 4:
LABA + LAMA vs LABA/LAMA w leczeniu POChP 
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

15:20-15:25

Dyskusja

15:25-15:40

Kiedy warto zamienić LABA/ICS na LABA/LAMA w terapii POChP?
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

grant edukacyjny firmy Novartis

15:40-16:15

Przerwa - lunch

16:15-18:05

SESJA III Rak płuca

16:15-16:35

Wykład wprowadzający:
Immunoterapia raka płuca
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

16:35-16:45

Dyskusja

16:45-17:00

Przypadek 1:
Chory na raka płuca leczony immunoterapią
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

17:00-17:05

Dyskusja

17:05-17:20

 

Przypadek 2:
Rak płuca w badaniach radiologicznych
dr n. med. Lucyna Opoka  

17:20-17:25

Dyskusja

17:25-17:40

Przypadek 3:
Diagnostyka molekularna raka płuca - kluczowa rola klinicysty
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

17:40-17:45

Dyskusja

17:45-18:00

Przypadek 4:
Terapia ukierunkowana molekularnie w raku płuca
dr Emil Wojda

18:00-18:05

Dyskusja


DZIEŃ II - sobota


09:00-11:05

SESJA IV Astma

09:00-09:20

Wykład wprowadzający:
Leczenie biologiczne w terapii astmy
dr n. med. Rafał Dobek  

09:20-09:30

Dyskusja

09:30-09:45

Przypadek 1:
Chory z anafilaksją
dr n. med. Łukasz Błażowski  

09:45-09:50

Dyskusja

09:50-10:05

Przypadek 2:
Ciężka astma alergiczna częściowo kontrolowana pomimo leczenia steroidami doustnymi
dr n. med. Rafał Dobek  

10:05-10:10

Dyskusja

10:10-10:25

Przypadek 3:
Alergia, astma i choroby płuc
dr n. med. Justyna Mierzejewska  

10:25-10:30

10:30-10:45

Dyskusja

Nowy trend w terapii astmy - doraźne leczenie przeciwzapalne
dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
grant edukacyjny firmy AstraZeneca

11:45-11:00

Przypadek 4:
Chory z uczuleniem poliwalentnym na alergeny inhalacyjne
dr n. med. Łukasz Błażowski

11:00-11:05

Dyskusja

11:05-11:25

Przerwa

11:25-13:15

SESJA V Zakażenia układu oddechowego

11:25-11:45

Wykład wprowadzający
Testy IGRA w diagnostyce zakażenia prątkiem gruźlicy
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

11:45-11:55

Dyskusja

11:55-12:10

Przypadek 1:
Zaostrzenie w przebiegu mukowiscydozy
dr Wojciech Skorupa

12:10-12:15

Dyskusja

12:15-12:30

 

Przypadek 2:
Chory na gruźlicę wielolekooporną
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć  

12:30-12:35

Dyskusja

12:35-12:50

Przypadek 3:
Chora z lewostronnym zapaleniem płuc i opłucnej
dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. nadzw. IGiChP

12:50-12:55

Dyskusja

12:55-13:10

Przypadek 4:
Infekcja wikłająca śródmiąższowe choroby płuc 
dr n. med. Adam Nowiński  

13:10-13:15

Dyskusja

13:15-13:50

Lunch

13:50

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI i ROZDANIE CERTYFIKATÓW

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40